İş Güvenliği

Şirket yönetimimiz, çalışanlara yapmakta oldukları işlerde, uymaları gereken sağlık ve güvenlik önermelerini öğreterek, destek ve aktif katılımlarını sağlamaktadır.

Mursad İnşaat bir kurum olma değerlerini benimseyerek, bu değerleri gelecek nesillere de aktarmak için azami çaba göstermeyi kendisine görev edinmiştir.

Mursad İnşaat Projelerini gerçekleştirirken, bulunduğu çevrenin korunması, iyileştirilmesi, mevcut doğal kaynakların korunması ve en verimli şekilde kullanılması, atıkların en aza indirilmesi, toprak, hava, su kirlenmesinin önlenmesi ve geri kazanılmasını arttırmak için gerekli tedbirlerin alınmasını işinin bir parçası olarak görmektedir. Bu sebeple tüm yatırımlarımızı çevreye zarar vermeme açısından sorumlu bir şekilde yürütmeyi, çevre ile ilgili tüm yasa yükümlülüklerini yerine getirmeyi, çalışanlarımıza ve çevremizdeki kişilere çevre bilincinin oluşturulmasında katkıda bulunmayı, bulunduğumuz çevrenin gelecek kuşaklara temiz olarak bırakılmasını sağlamak üzere yürüttüğümüz çevre yönetim sistemlerini geliştirerek sürdürmeyi görev edinmekteyiz.

MURSAD DOĞA EVLERİ

"Yaşamak güzel, güzel yaşamak daha da güzel"